Mobiliteitspoort

Maandag 7 november 2016: 17.00 - 19.00 uur

Over de Poort

MobiliteitsPoort

MobiliteitsPoort is hѐt platform waarop volksvertegenwoordigers, bedrijfsleven, bestuurders en overheid samenkomen om in een informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en om kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën omtrent bereikbaarheid en mobiliteit.

De zorgvuldig geselecteerde genodigden onderscheiden zich vanwege hun initiërende, beslissende, vertegenwoordigende, uitvoerende, wetenschappelijke of adviserende rol in mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. Om die reden is een uitnodiging voor MobiliteitsPoort strikt persoonlijk.

MobiliteitsPoort, dè Poort naar bereikbaar Nederland, wordt twee of drie keer per jaar gehouden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

MobiliteitsPoort is een initiatief van Alstom Nederland, Mobility Mixx, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en De Vereniging van Stedelijke Vervoerbedrijven i.s.m. drs. Lucas Osterholt (Bussmo), de Stichting Managing Mobility en Zuydgeest Communicatie. Gezamenlijk vormen zij de werkgroep MobiliteitsPoort. De werkgroep wordt bijgestaan door een Raad van Advies bestaande uit drie leden van de Tweede Kamer: Betty de Boer, Attje Kuiken en Sander de Rouwe en een Comité van Aanbeveling bestaande uit: Karla Peijs en Pieter Hofstra.

Mobiliteitsport startte in 2010. Inmiddels werden vele, uiteenlopende onderwerpen besproken op het gebied van spoor, wegen en waterwegen.

Terugblik op de laatste MobiliteitsPoort op 7 oktober 2014

Henk Don, bestuurder Autoriteit Consument & Markt (ACM)

“Nieuwe NS-concessie leidt tot verbeteringen”

Tijdens MobiliteitsPoort op 7 oktober 2014 ging Henk Don, bestuurder van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), in op het toezicht op o.a. het personenvervoer in ons land. Hij schetste de kaders waarbinnen ACM opereert: mededingingstoezicht en sectorspecifiek toezicht waaronder de diensten en voorzieningen die NS aan andere diensten levert. Onder de mededingingswet valt eventuele kartelvorming tussen de biedende partijen en eventueel misbruik van een economische machtspositie.
Bij een Quick Scan Personenvervoer signaleerde ACM hobbels die ervoor zorgen dat er geen gelijk speelveld is voor de verschillende aanbieders. ACM kijkt naar een klacht van Veolia over de gang van zaken in Limburg. Staatsecretaris Mansveld (IenM) heeft maatregelen aangekondigd om die hobbels weg te nemen.

Naar het oordeel van ACM leidt de nieuwe NS-concessie tot betere prestaties, grotere transparantie en focus op samenwerking met de verschillende vervoerders en met ProRail. ACM adviseert om bij wanprestatie in plaats van boetes ook te overwegen om delen van het hoofdrailnet los te maken en openbaar aan te besteden.
Van een vrije markt is nog geen sprake in ons land. Van de Nederlandse spoormarkt wordt 10% openbaar aanbesteed en van het lokale OV 60%..

Initiatiefnemers

MobiliteitsPoort is een initiatief van Alstom Nederland, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, de Vereniging van Autoleasemaatschappijen en de Vereniging van Stedelijke Vervoerbedrijven i.s.m. drs. Lucas Osterholt (Bussmo), Stichting Managing Mobility en Zuydgeest Communicatie.

logotype_alstom
OCDM
VNA_LOGO

Comité van aanbeveling

Drs. K.M.H. Peijs

Oud-Commissaris van de Koningin in Zeeland,
oud-minister van Verkeer en Waterstaat

Ir. P.H. Hofstra

Voorzitter van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen

Raad van Advies

Betty de Boer

VVD

Atje Kuiken

PvdA

Sander de Rouwe

CDA

Contact

Secretariaat

Delftsestraatweg 20
2641 NB Pijnacker
015-361 73 86
peter@zuydgeest.com