Over de Poort

MobiliteitsPoort is hѐt platform waarop volksvertegenwoordigers, bedrijfsleven, bestuurders en overheid samenkomen om in een informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en om kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën omtrent bereikbaarheid en mobiliteit.

De zorgvuldig geselecteerde genodigden onderscheiden zich vanwege hun initiërende, beslissende, vertegenwoordigende, uitvoerende, wetenschappelijke of adviserende rol in mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. Om die reden is een uitnodiging voor MobiliteitsPoort strikt persoonlijk.

MobiliteitsPoort, dè Poort naar bereikbaar Nederland, wordt twee of drie keer per jaar gehouden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

MobiliteitsPoort is een initiatief van de Stichting Managing Mobility en Zuydgeest Communicatie. Gezamenlijk vormen zij de werkgroep MobiliteitsPoort. De werkgroep wordt bijgestaan door een Raad van Advies.

Mobiliteitsport startte in 2010. Inmiddels werden vele, uiteenlopende onderwerpen besproken op het gebied van spoor, wegen en waterwegen.

Contact

Secretariaat

Delftsestraatweg 20
2641 NB Pijnacker
015-361 73 86
peter@zuydgeest.com